เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย
初歩の日本語(タイ人学生向け)
Preliminary Japanese lessons for Thai students.
(2011/11/24)

http://www.geocities.jp/srachai2000_5/